Liczba odwiedzin: 4674
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1738

[Ioannes DANTISCUS] do [Dietrich von RHEDEN]
Graudenz (Grudziądz), 1537-10-01
            odebrano [1537-11-12]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 268 (t.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 224-226
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 165v-166v
4kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 52, s. 385-388
5regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 51

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 49, p. 270-273 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu