Liczba odwiedzin: 530
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #176

Ioannes DANTISCUS do [Sigismund I Jagiellon]
Valladolid, 1523-02-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 402, k. 156-163
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 75v-84r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 124, s. 469-502
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 79, s. 87-99

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 6-14

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 11, s. 152-154 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu