Liczba odwiedzin: 12238
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1761

Ioannes DANTISCUS do [Baltazar of Lublin]
Löbau (Lubawa), 1537-11-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 284

Publikacje:
1CEID 1/1 Nr 59, p. 292 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu