Liczba odwiedzin: 6342
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1763

Ioannes TRESLER do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), [1537]-11-03
            odebrano [1537]-11-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 240, s. 175-176
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 447

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 637
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu