Liczba odwiedzin: 9754
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #177

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Valladolid, 1523-02-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 404, k. 168-169
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 84v-85r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 123, s. 463-468
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 80, s. 99-101

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 5
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu