Liczba odwiedzin: 5859
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #180

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Valladolid, 1523-03-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 411, k. 179-182
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 91r-95r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 131, s. 535-550
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 86, s. 108-113

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 25r-26r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu