Liczba odwiedzin: 1699
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1821

Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1537-12-19
            odebrano [1538]-02-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 157
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 31
3ekscerpt język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 19, k. 18r (c.p. 2)
4ekscerpt język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 16, k. 59v-60r
5ekscerpt język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 84r
6ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 153
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 24v
8ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 53 (TN), Nr 95, s. 355bp-356
9regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1537, k. 68r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 100

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 373, s. 300-301 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu