Liczba odwiedzin: 12384
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1836

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-01

Regest polski:

Dantyszek wyraża dezaprobatę dla poczynań Henryka [Snellenberga]. Postrzega je jako niegodny handel i wyraża nadzieję, że Henryk powstrzyma się od „transakcji” (auctio) do czasu osobistego spotkania i rozmowy z Dantyszkiem we Fromborku (Frauenburgu) (apud ecclesiam). Niepokoi go także to, co Giese powiedział mu ostatnio w Lidzbarku (Heilsbergu) przy okazji wydawania przez Dantyszka zaleceń dla Achacego Trencka w sprawie szaty (vestis tabinea), jakoby ktoś obiecał Henrykowi, że Dantyszek przejmie wszystkie obietnice poprzedniego biskupa [Maurycego Ferbera]. Spodziewane spotkanie Dantyszka z Achacym Trenckiem w Gietrzwałdzie (Dietrichswalde) nie doszło do skutku.

Dantyszek prosi o dokładniejsze informacje w sprawie uchylania się Braniewa (Braunbergu) od płacenia akcyzy.

Podobnie jak Giese, Dantyszek oczekuje na wieści z Rzymu.

Dantyszek już kilkakrotnie żądał od gdańszczan zaprzestania pobierania cła, ustanowionego przez nich dla handlarzy piwem. Mimo to proszą oni o utrzymanie cła do majowego sejmu [Prus Królewskich]. Dantyszek uważa tę opłatę za niedopuszczalną w odniesieniu do obu diecezji [warmińskiej i chełmińskiej]. Obawia się, że akceptacja może w przyszłości doprowadzić do nałożenia kolejnych obciążeń, toteż zachęca, by także Giese napisał do rady miasta gdańska, aby zaprzestano pobierania cła i zwrócono to, co już zostało pobrane.

Dantyszek prosi o informację o terminie, w którym adresat odebrał od rady Gdańska trzy tysiące marek.


            odebrano 1538-03-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 5-8 + f. [1] missed in numbering after p. 8
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu