Liczba odwiedzin: 8296
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1841

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-22

Regest polski:

Dantyszek cieszy się ze swoich przyjacielskich relacji z Giesem i wyraża zadowolenie z pośrednictwa Feliksa [Reicha] w sprawach między nimi.

List, przesłany Dantyszkowi przez Giesego, to list z Krakowa od Georga Hegla, dotyczący spraw prywatnych i zakupów zleconych przez Dantyszka; Dantyszek zapewnia, że Hegel wyśle konnego posłańca natychmiast, kiedy nadejdzie przesyłka z Rzymu.

Prepozyt [Paweł Płotowski] twierdzi, że słyszał w Piotrkowie, jakoby konfirmacje były już załatwione, Dantyszek ufa, że nie było to kłamstwo. Wyraża też nadzieję, że z biskupem krakowskim [Janem Chojeńskim] jest lepiej, niż pisze Werden. Sądzi, że wiadomość przekazana przez biskupa Linkoping [Hans Brask] o papieżu jest prawdziwa, gdyż już jako kardynał był on niedołężny.

W kwestii postępowania w sprawie kustodii pójdzie za opinią Giesego, nie znajduje godniejszej osoby, niż wcześniej rekomendował; ma nadzieję, że Henryk [Snellenberg] powstrzyma się z działaniami do jego przyjazdu.

Kucharz jest dobry w swojej sztuce, jest jednak żonaty i pochodzi z Litwy, Litwini są zaś dziwni.

Pozostałe sprawy związane z prepozytem przekaże Feliks [Reich].

List do [Wojciecha] Kijewskiego Dantyszek prześle razem z innymi listami.


            odebrano 1538-03-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 17-20
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu