Liczba odwiedzin: 15940
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1863

Ioannes Antonius de TAXIS do Ioannes DANTISCUS
Valladolid, 1538-05-26
            odebrano [1539]-01-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1596, s. 489-492
2ekscerpt język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 535

Publikacje:
1Españoles part I, Nr 36, s. 104 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu