Liczba odwiedzin: 8854
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #189

Jan FERBER do Ioannes DANTISCUS
Piotrków, 1523-10-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 17-18
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 39, s. 156
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 153, s. 615-616
4kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 37-38
5ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 239

Publikacje:
1AT 6 Nr 298, s. 326 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 11049, s. 1311 (łacina regest, selective - only Danish matters)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu