Liczba odwiedzin: 16490
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #193

Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1524-08-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 53
2brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3516, k. 175r
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 188
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 70v
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 149v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 145, s. 230-231
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 94, s. 259
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 69, s. 80
9kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 128v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 311
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 1-2

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 137, s. 121 (in extenso)
2Sumariusz Nr 790, s. 99 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu