Liczba odwiedzin: 24947
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #195

Sigismund I Jagiellon do Lodovico ALIFIO & Ioannes DANTISCUS
s.l., [1524-03-25]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3490, k. 148r-v
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 175-176
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 60r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 141r-v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 124, s. 204-205
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 73, s. 201-203
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 74, s. 205-206
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 50, s. 66
9kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 118r-v

Podstawy źródłowe - stare druki:
1PRZYŁUSKI s. 801-802 (ekscerpt, from the beginning till iusta et honesta fuerint)

Publikacje:
1NIEMCEWICZ 2 s. 48-49 (polski przekład)
2AT 7 a.1524, Nr 121, s. 111 (in extenso)
3Sumariusz Nr 775, s. 98 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu