Liczba odwiedzin: 4477
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1957

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1538-11-01
            odebrano [1538]-11-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1618, s. 375-378 (325-328)

Publikacje:
1HE 1 Nr 42, s. 64 (in extenso; łacina regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu