Liczba odwiedzin: 5041
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1975

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1538-11-08
            odebrano 1538-11-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1597, s. 251-260
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu