Liczba odwiedzin: 25057
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1995

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-11-22

Regest polski:

Dantyszek powiadamia Giesego o powrocie posłańca z dworu. Przesyła Giesemu do wglądu list króla [Zygmunta I Jagiellona], a także otrzymany nieco wcześniej list królowej [Bony Sforzy], zawierający zarzuty pod adresem Dantyszka. Zamierza odpowiedzieć królowej nazajutrz, wysyłając w załączeniu list, pisany z zeszłorocznego sejmu grudziądzkiego. Liczy, że królowa zrozumie, iż to co się stało, nie stało się za jego sprawą, że to [Stanisław] Kostka działał wbrew wcześniejszej decyzji króla, i że skoro pozostali panowie i miasta uznają rzecz za słuszną, Dantyszek również nie może oponować.

Dantyszek zapowiada, że jeżeli Rada Pruska nie weźmie go teraz w obronę, w przyszłości, gdy inni porzucą sprawy wspólne dla własnych interesów, on także przyjmie postawę powściągliwą. Pragnie jednak najpierw poznać opinię Giesego i wojewodów. Jeżeli [Prusacy] nie zadbają o własne sprawy, grozi im zguba.

[Stanisław] Kostka przesłał właśnie Dantyszkowi mandat królewski, nakazujący dostarczenie do Malborka (Marienburga) pieniędzy z podatku, z którego Dantyszek nie widział jeszcze ani trojaka. Spodziewa się, że również Giese dostał ten mandat do wglądu.

Pyta, czy list króla do Giesego jest tej samej treści, co list do niego. Nie wątpi, że listy do innych senatorów są takie same. O ile inni nie zareagują, on także będzie zmuszony ukryć swoją troskę [o dobro publiczne].

Dantyszek przekazuje listy [Mikołaja (Nikolausa)] Nipszyca (Nibschitza) i [Stanisława] Hozjusza do Giesego oraz list króla, zawierający poprzednie postanowienie w sprawie złożenia pieniędzy. Pyta Giesego o jego opinię w tej sprawie.

Wkrótce, zgodnie z wyliczeniem Georga Hegla, prześle Giesemu 54 floreny i 38 groszy.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 99-102
2regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 44
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu