Liczba odwiedzin: 451
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1997

Gonzalo PÉREZ do Ioannes DANTISCUS
Toledo, 1538-11-23
            odebrano 1539-03-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 187-188
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 37
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1538, k. 46r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 111

Publikacje:
1EZQUERRO s. 272-273 (in extenso, typescript (PhD dissertation))
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu