Liczba odwiedzin: 10280
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2066

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-02-01

Regest polski:

Dantyszkowi podoba się ułożony przez Giesego list do króla. Ponieważ Fabian [Wojanowski] nie zamierza w najbliższym czasie wracać na dwór, radzi znaleźć jakiegoś innego, pewnego posłańca, który przywiózłby także odpowiedź.

Dantyszek sugeruje Giesemu wprowadzenie w sprawę dziekana krakowskiego [Samuela Maciejowskiego]. Zapewnia, że brak odpowiedzi Maciejowskiego na uprzedni list Giesego spowodowany był wyłącznie natłokiem ciążących na dziekanie obowiązków.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 123-126

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 6
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu