Liczba odwiedzin: 3826
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2079

Seweryn BONER do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-02-27
            odebrano [1539]-03-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1597, s. 519-522
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu