Liczba odwiedzin: 13217
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #208

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Villach, 1524-04-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 481, k. 97
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 169-170
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 99r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 135v-136v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 129, s. 209-210
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 22, s. 63-64
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 94, s. 118-119
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 112v-113r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 264

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 118, s. 106-107 (in extenso)
2Sumariusz Nr 838, s. 104 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu