Liczba odwiedzin: 3696
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2080

Johann TYMMERMANN do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-02-27
            odebrano [1539]-03-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1597, s. 515-518
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu