Liczba odwiedzin: 4958
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #209

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Venice, 1524-05-07, postscript 1524-05-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 487, k. 103-104
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 170-174
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 99v-101v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 136v-139v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 130, s. 211-215
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 27, s. 77-84
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 95, s. 119-122
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 113v-116r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 16r

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 119, s. 107-109 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 14, s. 156-159 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 842, s. 104 (polski regest)
4Sumariusz Nr 843, s. 104 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu