Liczba odwiedzin: 15246
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2104

Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1539-03-11
            odebrano 1539-03-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1597, s. 595-598
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu