Liczba odwiedzin: 15383
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2109

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-03-15

Regest polski:

Dantyszek proponuje, aby wszyscy panowie [pruscy] naradzili się i udzielili wspólnej odpowiedzi na list, który otrzymał od księcia [Albrechta Hohenzollerna]. W liście tym Albrecht między innymi kwestionuje zasadność zatrzymania [w Gdańsku] zboża i deklaruje, że nie wypuści ze swojego portu [w Królewcu] żadnego z [polskich] statków ze zbożem. Wiedząc, że Giese otrzymał od Albrechta list podobnej treści, Dantyszek nie przytacza pozostałych poruszonych w liście spraw. Wyśle kopię listu [księcia] do rady m. Gdańska i rady m. Elbląga, Giesemu zaś porucza zawiadomienie rady m. Torunia.

Chciałby tak pokierować sprawą, by książę nie musiał wysyłać posłów na następny sejm [pruski] i by nie byli zmuszeni zawrzeć z nim nowych traktatów, czego książę osobno się od Dantyszka domaga.


            odebrano 1539-03-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 143-146
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 24
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu