Liczba odwiedzin: 8690
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2122

Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-03-23, postscript 1539-03-25
            odebrano [1539]-03-27

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 643-646

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 33

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 393-394 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 437, s. 110-111 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 471, s. 501 (polski regest)
4RC Nr 414, s. 179 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 134, s. 262-264 (in extenso, PS omitted; niemiecki przekład, PS omitted)
6KOESTLER 2002 s. 179 (ekscerpt język: polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu