Liczba odwiedzin: 6938
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2137

[Ioannes DANTISCUS] do [Baltazar of Lublin]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-25

Regest polski: Dantyszek prosi adresata o doręczenie Tomaszowi [z Bydgoszczy] listu w sprawie swej krewnej Elżbiety, przebywającej w konwencie chełmińskim, oraz o informację na temat zdrowia zwierzchnika adresata [Tiedemanna Giese].
            odebrano [1539-04-26]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 6, k. 37r (b.p.)
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 61
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 333b
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu