Liczba odwiedzin: 688
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2139

[Ioannes DANTISCUS] do [Thomas of Bydgoszcz]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-25

Regest polski: Podziękowania dla adresata za dostarczanie żywności krewniaczce Dantyszka, pannie Elżbiecie, przebywającej w konwencie chełmińskim. Prośba o dalszą pomoc w tej sprawie.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 6, k. 37v
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 333c
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu