Liczba odwiedzin: 19244
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2147

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-05-03
            odebrano [1539]-05-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 3465, s. 281-282
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 76, s. 229
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 124, s. 641-642

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 71
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu