Liczba odwiedzin: 2849
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2168

Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-06-21
            odebrano [1539]-07-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1597, s. 687-692
2ekscerpt język: łacina, ręką pisarza, the same who wrote postscript no. 1 to the fair copy of this letter, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 578 (enclosure No. 2)
3ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 578 (enclosure No. 1)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 578, s. 318 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu