Liczba odwiedzin: 15341
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2180

Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS
Löbau (Lubawa), 1539-07-07
            odebrano [1539]-07-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 715-716

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 113

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 396 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 446, s. 114 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 481, s. 503 (polski regest)
4RC Nr 424, s. 182 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 141, s. 276-277 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu