Liczba odwiedzin: 3440
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2192

Kaspar HANNAU do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1539-07-14
            odebrano [1539]-09-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 40 + f. [1] missed in numbering after f. 40
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 36r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 336

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 118
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu