Liczba odwiedzin: 18413
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2201

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE
[Gdańsk (Danzig)], 1539-07-26
            odebrano 1539-07-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 143-144
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 16, k. 44v-46r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu