Liczba odwiedzin: 5727
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2250

Gemma Frisius do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1539-12-12
            odebrano 1540-03-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 24
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 47
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 123

Publikacje:
1CURTZE 1874 Nr 3, s. 317-318 (in extenso)
2HIPLER 1891 Nr 53, s. 555-557 (in extenso; niemiecki regest)
3VAN ORTROY App. A, Nr 3, s. 406-407 (in extenso)
4DE VOCHT 1961 Nr DE, 407, s. 320-322 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu