Liczba odwiedzin: 8308
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2256

Felix REICH do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1538-12-28
            odebrano [1538]-12-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 33-35 + f. [1] missed in numbering after f. 35
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 331
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu