Liczba odwiedzin: 20609
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #226

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza
Madrid, 1524-12-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 533, k. 172-175
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 205-214
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 122r-126r
4kopia język: łacina, XVI w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 140v-145v
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 160v-165v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 157, s. 244-254
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 103, s. 317-332
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 115, s. 147-154
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8617, k. 1-14

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 44-45v

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 154, s. 132-138 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 21, s. 163-165 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 904, s. 110 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu