Liczba odwiedzin: 17601
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2266

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1540-01-04
            odebrano 1540-01-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 176
2kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 8, k. 193r-194r
3kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 625 (enclosure No. 3)
4kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 30, s. 147
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 57 (TN), Nr 7, s. 17-18
6kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1540, k. 1

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 625 (enclosure 2), s. 340-342 (niemiecki regest)
2Sumariusz Nr 1620, s. 178 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu