Liczba odwiedzin: 3210
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2276

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
Preußisch Mark, 1540-03-02
            odebrano Elbing (Elbląg), 1540-03-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, BCz, 1598, s. 71-72BCz, 1597, s. 943-944
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu