Liczba odwiedzin: 13994
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2324

Nicolas PERRENOT de Granvelle do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1540-07-15
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1540-10-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1597, s. 1057-1060
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 541

Publikacje:
1HARTLEB 1917 Dodatki, Nr 2 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 415, s. 326 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu