Liczba odwiedzin: 17158
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #237

Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1525-03-14


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 39-46
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 42, s. 165-168
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 19, s. 95-99

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 6r

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 186-187 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu