Liczba odwiedzin: 14290
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2394

[Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-03-04

Regest polski:

Dantyszek powtórnie przesyła De Schepperowi swój list z 10 stycznia wraz z załączonymi wówczas listami do przyjaciół, ponieważ dowiedział się, że całą przesyłkę zagubił mieszczanin krakowski [Jan Morstein], który miał ją przekazać faktorowi Fuggerów Georgowi Heglowi.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 245, s. 233 (left margin)

Publikacje:
1CEID 2/2 (Letter No. 75) s. 441 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu