Liczba odwiedzin: 8654
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2414

Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS
Fulda, 1541-04-18
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 42-46
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 54
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1541, k. 34r-35v
4regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1541, k. 36r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 130
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 131

Publikacje:
1VICELIUS 1913 s. 176-179 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 422, 423, s. 337 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu