Liczba odwiedzin: 16639
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2416

Samuel MACIEJOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1541-04-21
            odebrano Seeburg (Jeziorany), 1541-04-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1597, s. 1231-1240

Publikacje:
1HE 1 Nr 82, s. 104-105 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu