Liczba odwiedzin: 9499
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #242

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Madrid, 1525-04-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 565b, k. 27-28
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 291-293
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 150r-151v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 223r-224v
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 20, s. 342-345
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 124, s. 186-188
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 198r-199v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 12r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 212-214 (in extenso)
2Españoles part IIIB, Nr 2, s. 322 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 1036, s. 123 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu