Liczba odwiedzin: 14637
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2517

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1541-12-05
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-12-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 163-164
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 17, k. 263r-v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu