Liczba odwiedzin: 10205
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2534

Georg WITZEL (VICELIUS) do Ioannes DANTISCUS
Fulda, 1542-02-08
            odebrano close to Marienburg (Malbork), 1542-05-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 55- 58

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1542, k. 17
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 136

Publikacje:
1VICELIUS 1913 s. 179-182 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 437, s. 352-353 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu