Liczba odwiedzin: 7805
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #257

Piotr KONARSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1535-08-13
            odebrano [1535]-08-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 29-30
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu