Liczba odwiedzin: 13200
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #260

Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-03-03
            odebrano [1539]-03-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 307, k. 123
2kopia język: łacina, XIX w., B. PAU-PAN, 3308, k. 90r
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 587

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 16

Publikacje:
1SZULC 1857 s. 782 (in extenso)
2Kopernikijana Nr 13, s. 83-84 (polski przekład)
3Spicilegium Nr 16, s. 202-203 (in extenso)
4PROWE 1884 s. 163-164 (in extenso)
5BIRKENMAJER 1910 s. 71 (facsimile)
6DE VOCHT 1961 Nr DE, 396, s. 312 (in extenso)
7SIKORSKI 1968 Nr 433, s. 110 (polski regest)
8Kopernik na Warmii Nr 466, s. 500 (polski regest)
9RC Nr 409, s. 176-177 (angielski regest)
10DREWNOWSKI 1978 Nr 10, s. 235 (in extenso; polski przekład)
11COPERNICUS 1992 Rękopisy Nr XI.19-20, s. 16 (facsimile)
12NCG 6/1 Nr 130, s. 256-258 (in extenso; niemiecki przekład)
13COPERNICUS 2007 s. 189-190 (in extenso)
14COPERNICUS 2007 s. 199 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu