Liczba odwiedzin: 22616
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2610

Michael LOITZ do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1542-12-30
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-01-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1599, s. 277-278

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 464

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 398 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 516, s. 134 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 555, s. 516 (polski regest)
4RC Nr 491, s. 208 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 186, s. 346-347 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu