Liczba odwiedzin: 2877
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2713

Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS
Warsaw, 1544-04-07
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-04-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, AAWO, AB, D. 4, k. 8 + f. [1] missed in numbering after f. 8

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 119

Publikacje:
1Listy polskie 1 Nr 119, s. 317-318 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu