Liczba odwiedzin: 5709
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2746

Sigismund I Jagiellon do Jan SOKOŁOWSKI, Ioannes DANTISCUS, Johann von BAYSEN (BAŻYŃSKI) & Paweł PŁOTOWSKI
Brest-Litovsk, 1544-08-16


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 228-229, 1 f. missed in numbering after f. 229
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AIARFCN, Cancellaria Polonica 1538-1599, s. 279-280
3kopia język: łacina, XVI w., BCz, 1601, s. 499-502
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 283, Nr 83, s. 238-241
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 61 (TN), Nr 74, s. 317-322
6ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1544, k. 26r-27r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 146
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu